Contributie senioren seizoen 2020

Voor het seizoen 2019 gelden bij automatische incasso de volgende contributiebedragen (peildatum voor de leeftijdsbepaling is 31 december 2020).
De bedragen zijn op 4 november 2018 door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

2020        
Seniorleden A   21 jaar en ouder   € 140,00
Seniorleden B   18, 19 en 20 jaar oud   € 107,50

Bij automatische incasso wordt u geïnformeerd wanneer er geïncasseerd wordt en wat de te volgen stappen zijn voor de incasso (zorgt u s.v.p. voor voldoende saldo op uw rekening?).
Uw spelerspas ligt tijdig voor u klaar bij TVV.

Leden die niet wensen te kiezen voor automatische incasso betalen € 7,50 meer, zij ontvangen een contributienota. U dient de nota binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen. Bij tijdige betaling ligt ook voor die leden de spelerspas op tijd klaar bij TVV.

Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht.

Met vriendelijke groet,

Lonneke van der Burg,
Penningmeester