Contributie jeugd seizoen 2019

Voor het seizoen 2019 gelden bij automatische incasso de volgende contributiebedragen (peildatum voor de leeftijdsbepaling is 1 januari 2019).

De bedragen zijn op 4 november 2018 door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

2019        
Juniorleden A   15, 16 en 17 jaar oud   € 73,00
Juniorleden B   6 t/m 14 jaar oud   € 58,00
Juniorleden C   4 en 5 jaar oud   € 39,50

Bij automatische incasso wordt uw contributie rond 28 februari 2019  geïncasseerd (zorgt u s.v.p. voor voldoende saldo op uw rekening?).
Uw spelerspas ligt tijdig voor u klaar bij TVV.

Leden die niet wensen te kiezen voor automatische incasso betalen € 7,50 meer. Zij ontvangen een contributienota en dienen hun contributie vóór 1 maart 2019 op onze rekening over te maken. Bij tijdige betaling ligt ook voor die leden de spelerspas op tijd klaar bij TVV.

Voor nieuwe leden is automatische incasso verplicht.

Met vriendelijke groet,

Lonneke van der Burg,
Penningmeester