Reglementen | Statuten | Notulen | ALV

Zoals iedere vereniging heeft ook TV Vijfhuizen bepaalde regels. Dit alles is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijke reglement.

Wilt u deze documenten eens inzien? Dat kan!

Hieronder vindt u een overzicht van de stukken mbt de ALV 2019, te weten: